Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zdrasssz/ribolovec.bg/wp-content/plugins/hyper-cache-extended/cache.php on line 392
Риболов с щека - от Боб Нуд част 5 -

Риболов с щека – от Боб Нуд част 5

Риболов с щека - от Боб Нуд

Риболов с щека - от Боб Нуд

За риболова на шаран на щека са необходими добре балансирани и здрави системи, постоянно подхранване и железни нерви.

В тази глава Боб Нуд подробно ще ви разкаже как да напълните с шарани своя живарник.

Риболов с щека - от Боб Нуд
Риболов с щека - от Боб Нуд

Ако някога при риболов с щека сте хващали шаран, то на вас ви е познато чудесното усещане на борбата. Ластикът се опъва до краен предел, рибата дърпа щеката в едната и другата страна, а кордата, звъняща от напрежение, реже на зигзаг водата. Може да се каже, че всички компоненти работят на предела на своите възможности. Точно поради тази причина такъмът трябва да е добре балансиран, иначе могат да възникнат проблеми. Но ако искате да ловите точно шаран, с няколко ценни съвета проблемите могат да бъдат избегнати. Ще ви запозная с някои техники и тактики за риболов на шаран. Във водоема, в който ловя, обитават шарани около 1.5 кг, платика и червеноперка. Риболовът на това езеро (Brookhall в Есекс) може да бъде прекрасен, но за да кълве постоянно рибата, трябва да се положи труд. Рекордът на това езеро е 75 кг за 5 часа. Добър улов, нали?

На това езеро рибата кълве на различна стръв, но съм забелязъл, че най-добре атакува пъстървовите гранули (trout pellet), сладката царевица (sweetcorn) и шунката (luncheon meat).

Подготовка и тактика

Преди всичко е добре да си подготвите такъмите още вкъщи. Това ще ви икономиса време и сили на водоема. Само че трябва да сте гъвкави и да сменяте тактиката, ако рибата не кълве. Много често рибата променя своето поведение буквално за една нощ. Например във вторник рибата може да се храни над дъното и да се наложи да я ловите на пропадаща система. Ако обаче във вторник вечерта водата замръзне, шаранът ще легне на дъното и ще трябва да го търсим само там.
Мястото, където заставам, е много добро. Отляво и отдясно има храсталаци, където може да се крие риба, а пред мен е чиста вода. Смятам да ловя на три места, като използвам три различни такъма и четири тактики. Звучи сложно, нали, но всъщност е просто.

Първата точка се намира на 4 м вляво от мен и на около 12 м от брега, близо до водната растителност. Втората точка се намира на същото разстояние от брега, но вдясно от мен, а третата точка е на около 10 м от брега точно пред мен – там ще ловя над дъното. Сега трябва да се подберат подходящи такъми за всяко от тези места. По време на изследването на водоема ми стана ясно, че най-добрата стръв са гранулите за пъстърва: тесто, сладка царевица и шунка. Стандартната стръв като червей или какавиди не работеха добре на този водоем.

Стръвта, която ще използвам, е доста тежка, така че аз подбирам три плувки с кухи антени, които да могат да носят тази тежест, особено когато ще се лови над дъното.

Първата система, която подготвям, е с плувка 4х12 Preston Innovations’ Brio – тя има дебела антена. Основното ми влакно е Cenitan XC high-tech line и е 0.15 мм, а поводът – 0.13 мм. Дебелината на това суперздраво влакно ще ми позволи да задържа шарана и да не го пусна да влезе във водораслите от двете ми страни. Утежнявам линията с шест съчми № 8, равномерно разположени по линията. Монтирам и куката – Browning Chikara Barbles (без контра) № 14.
Подбирам топсет, оборудван с ластик 1.6-2.0 мм на трето коляно. Това допълнително ще ми помогне да не изпусна рибите във водораслите и храстите. Тази система е монтирана на два топсета, с които ще ловя вляво и дясно от мен.
За ловенето право пред мен на 10-ия метър подготвям нови два такъма. На единия ще ловя над дъното, а с другия – на дъното. На първия такъм, както и на онзи, с който ще ловя вдясно от мен, слагам плувка Preston Innovations’ Brio float, но вече 4х16. Утежнявам линията с оливетка 0.5 грама и две съчми № 8. Основното влакно е 0.13 мм, а поводът 0,12 мм. Ластикът е монтиран отново на трето коляно, но вече е 1.6 мм. На този топсет линията е по-тънка, тъй като наблизо няма водорасли и закачки.

За риболова над дъното аз подбирам плувка Preston Innovations’ Loaded Tyson Float. Това е подсилена плувка от типа DIBBER, изключително чувствителна и здрава. Основното влакно отново 0.13 мм, а поводът 0.12 мм.

За този риболов аз използвам своята проверена щека Browning Nickel Reflex Pole. Тази щека е изключително здрава и подходяща именно за риболов на шарани. На всички топсети съм скъсил върховете, като съм ги оставил по 2-2,5 см. По този начин първо ластикът ще минава свободно през втулката и освен това самата щека ще работи с цялото тяло, а не само с върха.

Измерване на дълбочината

Сега трябва да премеря дълбочината на всички точки за риболов. Премервам дълбочината така, че 3-4 см от повода заедно със стръвта да лежат на дъното. Определям на око една дълбочина за такъма, с който ще ловя над дъното, и съм готов. Остава да подредя работното си място. Топсетите на стойка над земята, валякът – малко вдясно зад мен, така че при издърпване на щеката, центърът на тежестта да ми остане в ръката. Остава да подготвя подхранката.Когато сте събрали шараните и сте ги накарали да се хранят, трябва само да ги дърпате максимално бързо, дохранвайки по малко. Но за да ги накарате да се борят за стръвта на вашата кука, те трябва да се хранят правилно. За да превърнете вашата зона за риболов в кипящ котел с хранещи се шарани, са нужни знания и търпение.

Смятам да ловя на три места с четири такъма. Както вече казах, двете точки се намират близо до крайбрежните водорасли, тъй като обикновено шаранът се движи покрай брега, за да търси храна. На тези две места аз ще храня обилно и ще подавам стръвта периодично. Третата точка се намира на десет метра право пред мен. Ще използвам два такъма за тази точка. С единия ще ловя на дъното, а с другия – над дъното.

В студена вода

Без значение, че нощта беше доста студена и водата бе хладна, аз зная, че ще успея да подмамя шараните и да ги накарам да кълват над дъното. Сега ще ви обясня защо над дъното се хващат повече шарани.

Първоначално аз трябва да привлека рибата. За целта още в началото вкарвам една-две чашки с гранула на върха на щеката. Рибата ще открие храната и ще започне да се храни. На този ранен етап аз ще хвана няколко шарана от дъното.
Междувременно аз постоянно ще подхранвам с прашката. Но в началото ще стрелям по малко храна, тъй като водата е студена и в зоната има малко риба. Подготвил съм около 1.5 кг пъстървови дрожди, които са идеална подхранка в зарибения водоем. При падането си във водата те издават привлекателен звук, рибата е привлечена от него, чувства аромата и остава в зоната, очаквайки следващата порция дрожди.

Борбата за стръв

Когато все повече и повече шарани се съберат на подхранката, те започват да се конкурират за падащата отгоре храна. Всеки се старае да хване пръв падащите парченца. Всеки път, когато поредната порция дрожди падне във водата, рибата ще се вдига от дъното в стремежа си първа да хване парченцата храна. Точно в този момент трябва да започне риболовът над дъното. И така, започваме да храним и да ловим.

Първоначално храним и трите точки равномерно с по една чашка дрожди, примесени с парченца шунка. Когато участвам на състезания, аз приготвям шунката предварително у дома. Но сега това е излишно. Първоначално овлажнявам дрождите малко с вода. Със спринцовка добавям малко Van Den Eynde Liquid Pellet – течна гранула със специфичен рибен аромат, тя спомага дрождите да се разпадат по-бързо. Шунката, която използвам, е специално за риболов на шарани на Van Den Eynde. Шунката е перфектна стръв за шарани, но е особено подходяща през зимата. Една част от шунката аз разрязвам на парчета, след което прекарвам през сито. Първо, тези парченца шунка са много малки и няма да заситят рибата. От друга страна, са много леки, ще потъват бавно и ще бъдат забелязвани от плаващите наоколо риби.

Основната линия на атаката

Първоначално аз не ловя на близките две точки, като им давам време да “узреят”. Но аз не забравям за тях, храня ги постоянно с прашката. Често трябва дълго да се чака, докато шаранът “узрее” за риболов край брега. Едната от линиите е с плувка Preston Innovations’ Brio 4×16, като стръвта лежи на дъното. На голямата кука № 14 е нанизано парченце шунка. Напомням ви, че жилото на куката трябва да е извън стръвта. Подавам щеката точно върху хранителното петно и пускам стръвта във водата. Минават две минути. Време е да се подхрани. Всеки път аз вкарвам по малко храна, но го правя регулярно. Прашката стои до мен винаги готова. Стрелям по десетина гранули, а падането им във водата прилича на стрелба от картечница. Минават пет минути, но рибата не кълве. За това време аз три пъти съм подхранвал далечните точки и два пъти тази пред мен.

Вадя такъма, за да проверя дали стръвта е на място. Всичко е наред, но кълване няма. Продължавам периодично да подхранвам. В един момент плувката потрепва. Аз не бързам да засичам, просто някоя риба се е отъркала в кордата. Най-после шараните се събраха на храната. Това ми отне 15 минути. Първо кълване, засичане и ластикът започва да излиза и да издава онзи хубав звук, приличащ на струнен звън. Дойде време да напълним живарника с риба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.